Ψυχολογική - Ψυχοτεχνική Αξιολόγηση

Με την ολοκληρωμένη Ψυχολογική - Ψυχοτεχνική Αξιολόγηση διαπιστώνονται:

 • Η καταλληλότητα ή μη του οδηγού
 • Τα όρια ασφάλειας του οδηγού
 • Η επιρρέπεια στο ατύχημα
 • Τα όρια αποκατάστασης μετά από τροχαίο ατύχημα ή απεξάρτησης από χρόνια χρήση τοξικών ουσιών

Η συμβολή του ΚΕ.Ψ.Α.


Το Κέντρο συμβάλλει καταλυτικά:

 • Στην πρόληψη των ατυχημάτων, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η χώρα μας (βρίσκεται στην πρώτη θέση με 2000 νεκρούς κάθε χρόνο)
 • Στην αναβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας του επιβατικού κοινού
 • Στη μείωση του κοινωνικού- οικονομικού κόστους, το οποίο στη χώρα μας ανέρχεται κάθε χρόνο σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ

Η επέκταση των υπηρεσιών του ΚE.Ψ.Α.

Οι παρεχόμενες διαγνωστικές υπηρεσίες του ΚΕ.Ψ.Α επεκτείνονται:

 • Στην επιλογή προσωπικού επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων και προσωπικού ασφαλείας
 • Στην αξιολόγηση πιλότων Α/Σ και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
 • Στην αξιολόγηση κορυφαίων αθλητών/τριών
 • Στην αξιολόγηση μαθητών-εφήβων και ενηλίκων