Τι είναι το ΚΕ.Ψ.Α.

Το 1998, έπειτα από επίμονες και μακροχρόνιες προσπάθειες και με τη συνεργασία του ΟΣΕ, ιδρύεται το μοναδικό στη χώρα μας αναγνωρισμένο από την πολιτεία Κέντρο Ψυχοτεχνικής-Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΚΕ.Ψ.Α.)οδηγών όλων των μορφών οδήγησης (ΦΕΚ 1316/τ.Β/31-12-1998).

Ιδρύτης και διευθυντής του ΚΕ.Ψ.Α. είναι ο δρ. Αναστάσιος Σταλίκας (ερευνητής, κλινικός - αθλητικός ψυχολόγος.

Το ΚΕ.Ψ.Α. ιδρύθηκε με βάση τη νομοθεσία τόσο την ελληνική όσο και αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του ΚΕ.Ψ.Α.

Aξιολόγηση στο Κέντρο


Σκοπός του ΚΕ.Ψ.Α. είναι η αξιολόγηση των οδηγών όλων των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως είναι των ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΟΣΕ, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ, ΟΑΣΑ.

Επίσης οδηγοί σχολικών λεωφορείων, ταξί, βυτιοφόρα με επικίνδυνα φορτία αλλά και ιδιωτών.